Наредба № Н-18

Магазинът има сключени договори с куриерските служби за изплащане на паричните средства получени от пратки само по банков път. Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

НАП е публикувано становище Изх. №: 201553 от 20.02.2019 г., 

1) Лице, което извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за него не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006 г. Единствено по желание на лицето, същото може да бъде включено в публичния електронен списък на електронните магазини, който НАП поддържа и е достъпен на интернет страницата на агенцията, след подаване на информацията, посочена в Приложение № 33 на Наредба № Н-18/2006г.

2) При положение, че плащанията от клиентите ще се извършват по банков път и само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на ЗПУ, не е налице задължение за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

    Наложен платеж с Пощенски паричен превод (НП с ППП) имаме когато куриерът доставя стоката/услугата на клиента (Вътре в пакета НЯМА приложен касов бон, издаден от доставчика.); събира парите от него; издава електронно съобщение тип касова бележка, което играе роля на касова бележка и я замества, събраните пари се изплащат на доставчика/продавача/магазина, по негова, на доставчика, банкова сметка и само по банков път. Периодът на извършване на преводите от Куриера към доставичка се определят от доставчика на интернет магазина, с договор между него и Куриера.